fbpx
Home / Ngữ Pháp Cốt Lõi / Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn : Sự khác biệt

Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn : Sự khác biệt

Các bạn thường gặp khó khăn trong việc phân biệt “Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn” do đó dẫn tới việc nhầm lẫn trong cách sử dụng 2 thì này. Cùng tìm hiểu sự khác nhau căn bản nhé:

1. Nhắc lại lý thuyết thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn:
– Thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, có xác định thời gian cụ thể.
VD: My father built the house 2 years ago.

Giải thích: Hành động bố tôi xây nhà đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, và có thời gian xác định là vào 2 năm trước.

– Thì hiện tại hoàn thành:

Diễn tả một hành động đã xảy ra (có thể đã kết thúc trong quá khứ) tuy nhiên không xác định cụ thể thời gian.
VD:  My father has built the house. (Không có 2 years ago)
Giải thích: Hành động xây nhà đã xảy ra tuy nhiên không xác định được thời gian cụ thể là vào khi nào.

2. Kết luận:
Giống nhau: Đều đã xảy ra

Khác nhau: – Quá khứ đơn:              Xác định thời gian cụ thể.
– Hiện tại hoàn thành: Không xác định thời gian cụ thể.

Ví dụ: Xác định câu nào sử dụng thì hiện tại hoàn thành và hiện tại đơn:
a. I (go) to Sapa 2 months ago.
b. I (go) to Sapa.

Giải thích:
Do câu “a” có thời gian cụ thể là 2 months ago nên sử dụng thì quá khứ đơn.
–> I went to Sapa 2 months ago.

Câu “b” do không có thời gian cụ thể nên sử dụng thì hiện tại hoàn thành.
–> I have gone to Sapa.

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Check Also

Bài Giảng Lớp Cốt Lõi

Bài 1: Các loại từ trong Tiếng Anh. Bài 2: Chủ ngữ chính và dấu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *