fbpx
Home / Tin tức / Bài tập nghe lớp TOEIC Đi Làm – HIREME CLASS

Bài tập nghe lớp TOEIC Đi Làm – HIREME CLASS

Các bạn lấy bài tập nghe của lớp TOEIC đi làm được chia thành từng tuần như sau nhé:

Link tổng hợp để down về: https://drive.google.com/open?id=0Bxzo-ssdL7gBLUpFWV9TR21DT2M

Tuần 1:

+ Tuần 1 Thứ 2:

Tuan 1 thu 2

+ Tuần 1 Thứ 3:

Tuan 1 thu 3

+ Tuần 1 Thứ 4:

Tuan 1 thu 4

+ Tuần 1 Thứ 5:

Tuan 1 thu 5

+ Tuần 1 Thứ 6:

Tuan 1 thu 6

 

Tuần 2:

+ Tuần 2 Thứ 2:

Tuan 2 thu 2

+ Tuần 2 Thứ 3:

Tuan 2 thu 3

+ Tuần 2 Thứ 4:

Tuan 2 thu 4

+ Tuần 2 Thứ 5 + 6:

Tuan 2 thu 5 Tuan 2 thu 6

Tuần 3:

+ Tuần 3 Thứ 2 + 3:

Tuan 3 thu 2 Tuan 3 thu 3

+ Tuần 3 Thứ 4  + 5:

Tuan 3 thu 4 Tuan 3 thu 5

+ Tuần 3 Thứ 6:

Tuan 3 thu 6 Tuan 3 thu 6 2

Tuần 4:

+ Tuần 4 Thứ 2:

Tuan 4 thu 2 Tuan 4 thu 2.2

+ Tuần 4 Thứ 3:

Tuan 4 thu 3 Tuan 4 thu 3.3

+ Tuần 4 Thứ 4:

Tuan 4 thu 4 Tuan 4 thu 4.4

+ Tuần 4 Thứ 5 + 6:

Tuan 4 thu 5 Tuan 4 thu 6 Tuan 4 thu 6.6

Tuần 5:

+ Tuần 5 Thứ 2:

+ Tuần 5 Thứ 3:

+ Tuần 5 Thứ 4:

+ Tuần 5 Thứ 5:

+ Tuần 5 Thứ 6:

 

Tuần 6:

+ Tuần 6 Thứ 2:

+ Tuần 6 Thứ 3:

+ Tuần 6 Thứ 4:

+ Tuần 6 Thứ 5:

+ Tuần 6 Thứ 6:

 

Tuần 7:

+ Tuần 7 Thứ 2:

+ Tuần 7 Thứ 3:

+ Tuần 7 Thứ 4:

+ Tuần 7 Thứ 5:

+ Tuần 7 Thứ 6:

 

Tuần 8:

+ Tuần 8 Thứ 2:

+ Tuần 8 Thứ 3:

+ Tuần 8 Thứ 4:

+ Tuần 8 Thứ 5:

+ Tuần 8 Thứ 6:

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Check Also

Top 7 trung tâm luyện thi Toeic tốt nhất Vũng Tàu

Top 7 trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Vũng Tàu

Dưới đây bài viết xin phép được giới thiệu Top 7 trung tâm luyện thi TOEIC …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *