fbpx
Home / Ngữ Pháp Cốt Lõi / Bài Giảng Lớp Cốt Lõi

Bài Giảng Lớp Cốt Lõi

Bài 1: Các loại từ trong Tiếng Anh.

Bài 2: Chủ ngữ chính và dấu hiệu nhận biết động từ chính.

Bài 3: Cấu tạo cụm danh từ và Ứng dụng

Bài 4: Dấu hiệu nhận biết cụm danh từ

Bài 5: Phân loại danh từ

Bài 6 – Định nghĩa và vị trí tính từ

Bài 7 – Dấu hiệu nhận biết tính từ

Bài 8 – Định nghĩa và phân loại trạng từ

Bài 9 – Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ

Bài 10 – Trạng từ bổ nghĩa cho Động từ

Bài 11 – Định nghĩa đại từ

Bài 12 – Đại từ nhân xưng

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Check Also

Thì hiện tại hoàn thành – Cấu trúc và cách sử dụng

Thì hiện tại hoàn thành – Cấu trúc và cách sử dụng Thì hiện tại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *