fbpx
Home / Ngữ Pháp Cốt Lõi

Ngữ Pháp Cốt Lõi

Bài Giảng Lớp Cốt Lõi

Bài 1: Các loại từ trong Tiếng Anh. Bài 2: Chủ ngữ chính và dấu hiệu nhận biết động từ chính. Bài 3: Cấu tạo cụm danh từ và Ứng dụng Bài 4: Dấu hiệu nhận biết cụm danh từ Bài 5: Phân loại danh từ Bài 6 – Định nghĩa và vị trí tính từ Bài 7 – Dấu …

Xem thêm

Rút gọn mệnh đề quan hệ.

Top 10 trung tâm tiếng Anh cần tham khảo….. I.Lược bỏ trong mệnh đề quan hệ. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM… – Khi nó làm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ (whose không được bỏ) Ví dụ: +Here is the laptop which I bought.= Here …

Xem thêm

Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn : Sự khác biệt

thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn

Thông báo khai giảng các lớp tiếng Anh tại HIREME: Thì hiện tại hoàn thành – Cấu trúc và cách sử dụng Thì quá khứ đơn – Cấu trúc và cách sử dụng Các bạn thường gặp khó khăn trong việc phân biệt “Thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn” do đó dẫn tới việc nhầm lẫn trong …

Xem thêm

Thì hiện tại hoàn thành – Cấu trúc và cách sử dụng

Thì hiện tại hoàn thành – Cấu trúc và cách sử dụng Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó. Thông báo khai giảng các lớp tiếng Anh tại HIREME: 1. Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành: …

Xem thêm