fbpx
Home / Khoá Học / Bài tập nghe lớp căn bản new version 2020 – HIREME Class

Bài tập nghe lớp căn bản new version 2020 – HIREME Class

Top 10 trung tâm tiếng Anh cần tham khảo…..

Các bạn lấy bài tập nghe của lớp căn bản được chia thành từng tuần như sau nhé:

Link tổng hợp để down về: https://drive.google.com/drive/folders/1TKTCPJG_KenK_6pLAO2ZN-_TrXjPVbkt?usp=sharing

Tuần 1:

+ Tuần 1 Thứ 2:

+ Tuần 1 Thứ 3:

+ Tuần 1 Thứ 4:

+ Tuần 1 Thứ 5:

+ Tuần 1 Thứ 6:

Tuần 2:

+ Tuần 2 Thứ 2:

+ Tuần 2 Thứ 3:

+ Tuần 2 Thứ 4:

+ Tuần 2 Thứ 5:

+ Tuần 2 Thứ 6:

Tuần 3:

+ Tuần 3 Thứ 2:

+ Tuần 3 Thứ 3:

+ Tuần 3 Thứ 4:

+ Tuần 3 Thứ 5:

+ Tuần 3 Thứ 6:

Tuần 4:

+ Tuần 4 Thứ 2:

+ Tuần 4 Thứ 3:

+ Tuần 4 Thứ 4:

+ Tuần 4 Thứ 5:

+ Tuần 4 Thứ 6:

Tuần 5:

+ Tuần 5 Thứ 2:

+ Tuần 5 Thứ 3:

+ Tuần 5 Thứ 4:

+ Tuần 5 Thứ 5:

+ Tuần 5 Thứ 6:

Tuần 6:

+ Tuần 6 Thứ 2:

+ Tuần 6 Thứ 3:

+ Tuần 6 Thứ 4:

+ Tuần 6 Thứ 5:

+ Tuần 6 Thứ 6:

Tuần 7:

+ Tuần 7 Thứ 2:

+ Tuần 7 Thứ 3:

+ Tuần 7 Thứ 4:

+ Tuần 7 Thứ 5:

+ Tuần 7 Thứ 6:

Tuần 8:

+ Tuần 8 Thứ 2:

+ Tuần 8 Thứ 3:

+ Tuần 8 Thứ 4:

+ Tuần 8 Thứ 5:

+ Tuần 8 Thứ 6:

 

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Check Also

Thông tin khóa học Starters

Thầy xin được gửi tới các bạn thông tin chi tiết về khóa học Starters giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *