Home / Góc Kinh Nghiệm / Tìm ra phương pháp 3B học tiếng Anh hiệu quả.

Tìm ra phương pháp 3B học tiếng Anh hiệu quả.

Tìm ra phương pháp 3B học tiếng Anh hiệu quả.
Đánh giá bài viết

Phương pháp 3B
Đa số bạn nghĩ học tiếng Anh là học THUỘC. Bạn đã sai, sai ngay trong cái TƯ TƯỞNG. Thuộc là cái mà Hireme kém nhất, Hireme có thể học được tiếng Anh như ngày hôm nay là nhờ đã bỏ được cái tư tưởng này, học thuộc chỉ phù hợp mấy đứa có siêu trí nhớ chứ với đa phần dân kỹ thuật, kinh tế thì bó tay.
Hireme đã tổng hợp và sáng tạo ra QUY TRÌNH 3B thứ mà có lẽ chỉ có dân kỹ thuật, đi làm 7 năm kinh nghiệm mới nghĩ đến. Quy trình 3B huớng bạn vào việc PHÂN TÍCH, HỆ THỐNG, PHÂN LOẠI, VẬN DỤNG lấy đó là cốt lõi để áp dụng cho tất cả các trường hợp khác. Giúp bạn phát triển khả năng tư duy mà bạn có biết để thành công trong học tập, công việc và cuộc sống hay không là phần lớn PHỤ THUỘC vào sự TƯ DUY.
.
.
Hireme ví dụ ứng dụng của quy trình 3B vào việc đọc như sau:
The director of the new environmental safety committee /has studied ecological science at North State University.
.
.
Bạn chỉ cần hiểu những từ bôi đỏ là bạn đã hiểu ý chính của câu. Bạn xem nhé “ director = ông quản lý…..has studied = đã học …..science = khoa học….at …university = ở đại học”
.
Ông quản lý….. /đã học….. khoa học ở…… trường đại học.
.
.
Làm cách nào bạn có thể làm được như vậy? đó chính là sức mạnh của phương pháp phân tích câu 3B.

pp3b

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Check Also

img_3341

750 TOEIC – Chỉ cần kỷ luật là đủ

750 TOEIC – Chỉ cần kỷ luật là đủĐánh giá bài viết Em chào thầy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *