Phương pháp luyện nói tự nhiên, kết hợp với luyện nghe voicetube

Phương pháp luyện nói tự nhiên, kết hợp với luyện nghe voicetubeĐánh giá bài viết Em tập nhái giọng theo các nhân vật 60 phút mỗi ngày. Khi nhái giọng hãy chú ý đến Ngữ điệu – Nhấn âm – Nối đuôi – Ngừng nghỉ….Em luyện như vậy 299 bài mà phát âm chưa chuẩn, … Continue reading Phương pháp luyện nói tự nhiên, kết hợp với luyện nghe voicetube