Phương pháp luyện nói tự nhiên, kết hợp với luyện nghe voicetube

Em tập nhái giọng theo các nhân vật 60 phút mỗi ngày. Khi nhái giọng hãy chú ý đến Ngữ điệu – Nhấn âm – Nối đuôi – Ngừng nghỉ….Em luyện như vậy 299 bài mà phát âm chưa chuẩn, chưa có ngữ điệu thì đến gặp thầy trả tiền cho em đi học lớp … Continue reading Phương pháp luyện nói tự nhiên, kết hợp với luyện nghe voicetube