Phương pháp luyện nghe 5 bước

3 CẤP ĐỘ CỦA LUYỆN NGHE GỒM: BIẾT (khi nghe bạn nhận biết được người ta đang nói từ nào, hiện được cách viết của từ đó trong đầu nhưng chứ chưa hiểu được nghĩa). HIỂU (hiểu nghĩa của từng từ, từng cụm từ, từng câu của bài nói). LÀM CHỦ (nghe đâu hiểu đó, … Continue reading Phương pháp luyện nghe 5 bước