Home / Kinh nghiệm Tự Học / Phương pháp luyện nghe 5 bước

Phương pháp luyện nghe 5 bước

ESL-Lab

3 CẤP ĐỘ CỦA LUYỆN NGHE GỒM:

  • BIẾT (khi nghe bạn nhận biết được người ta đang nói từ nào, hiện được cách viết của từ đó trong đầu nhưng chứ chưa hiểu được nghĩa).
  • HIỂU (hiểu nghĩa của từng từ, từng cụm từ, từng câu của bài nói).
  • LÀM CHỦ (nghe đâu hiểu đó, em có thể nói lại được những gì mình nghe).

Để thi Toeic chúng ta sẽ chỉ cần đạt được 2 cấp độ đầu:

5 BƯỚC LUYỆN NGHE:

Bước 1: Nghe thử:

Xem mình hiểu được bao nhiêu % người ta nói (nếu bạn không nghe được gì chuyển sang ngay bước 2).

Bước 2: Nghe và nhìn vào lời thoại:

Nếu em nghe không biết gì nhưng khi nhìn vào lời thoại thì bạn thấy toàn từ bạn biết rồi => nguyên nhân là do những từ này bạn tích lũy từ việc đọc chứ không phải nghe) => Mục tiêu của bước luyện này chỉ là bạn nghe và biết được từ nào trong bài.

Lưu ý là bạn chưa cần hiểu gì cả => chỉ cần nghe và biết đang nói từ nào là đủ:

Bước 3: Nghe và không nhìn vào lời thoại.

Nếu em làm vài lần bước hai thì em có thể nhận dạng được rất nhiều từ => khi nào nhận dạng được 100% thì em chuyển sang bước 4 còn không thì em quay lại bước 3.

Bước 4:  Đọc hiểu.

Em dụng từ điển Cambridge tra toàn bộ nghĩa của những từ, cụm từ, câu mà em chưa rõ nghĩa trong bài. Áp dụng phướng pháp phân tích câu 3B để hiểu cấu trúc, chức năng nhiệm vụ và điểm ngữ pháp của câu.

Bước 5: Nghe hiểu.

Nghe nhắm mắt, dịch hoặc tưởng tượng ngữ cảnh của bài nói.

Link bái luyện nghe:

https://vn.voicetube.com/videos/48870?ref=bbc

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Check Also

20245763_1905297093056305_6640910866913429926_n

Học tiếng Anh từ ngọn 99% các bạn đều mắc phải.

Học tiếng Anh từ ngọn 99% các bạn đều mắc phải. . Nhiều bạn gọi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *