Home / TOEIC / Phần A: Những kỹ năng làm phần listenning : Hình Ảnh #1

Phần A: Những kỹ năng làm phần listenning : Hình Ảnh #1

Phần A: Những kỹ năng làm phần listenning : Hình Ảnh #1
Đánh giá bài viết
Thầy sẽ chỉ bạn:

  •  Chiến thuật xử lý từng loại bức tranh như thế nào
  •  Phân loại bức tranh thành các loại khác nhau
  •  Đối phó với các bẫy
  •  Các cụm từ hay thường gặp
  •  Chiến thuật quản lý thời gian

PART 1: HÌNH ẢNH #1

Tổng quan về phần 1: Miêu tả tranh

* Trong phần 1 của bài thi Listening TOEIC, các em sẽ nhìn thấy 10 bức tranh. Đó có thể là những bức tranh ở ngoài trời hoặc ở trong nhà, có thể có hoặc không có người trong tranh. Với mỗi bức tranh, các em sẽ nghe thấy 4 câu miêu tả về bức tranh đó. Những câu miêu tả này có thể nói về người, về vật, các hoạt động, hoàn cảnh hoặc vị trí. Các em sẽ phải lựa chọn câu miêu tả đúng nhất về bức tranh đó.

Các em chỉ được nghe các câu miêu tả này 01 lần trong suốt phần thi.

*Nội dung các bức tranh trong phần 1 có thể nằm trong số các địa điểm sau:

–          Nhà hàng, quán cà phê

–          Sân bay, nhà ga, tàu điện ngầm

–          Khách sạn

–          Các cửa hàng

–          Văn phòng

–          Nhà máy

–          Đường phố, trên vỉa hè, trong bãi đỗ xe

Kỹ năng cần có *Để lựa chọn chính xác câu miêu tả đúng cho phần 1, các em cần:

-Nhận diện được nhân vật, đồ vật, các hoạt động, hoàn cảnh, vị trí trong các bức tranh.

– Hiểu các câu miêu tả sử dụng thời hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn, hoặc hiện tại hoàn thành, cấu trúc với There is/ there are và các cấu trúc khác.

-Phân biệt được giữa những câu miêu tả đúng và miêu tả sai về bức tranh dựa trên nghĩa của từ và cách phát âm của từ.

Dạng câu trong part 1 *Các em sẽ được nghe 4 câu miêu tả. Nội dung và cấu trúc của các câu miêu tả có thể như sau:

– Về hành động:   They’re drinking coffee.

– Về hoàn cảnh:   There’s a package on the desk.

– Về vị trí:           The car is next to the tree.

Các điểm cần chú ý *Những yếu tố gây nhiễu,đáp án sai thường chứa những thông tin sau:

–  Thông tin sai lệch: các câu miêu tả có thể nhận diện đúng nhân vật hoặc đồ vật trong ảnh nhưng lại cung cấp thông tin sai về chúng.

–  Các từ có phát âm gần giống nhau: một số câu miêu tả có thể khiến cho các em bối rối khi sử dụng các từ có phát âm giống với từ miêu tả tranh đúng nhưng thực chất lại cung cấp thông tin sai.

–  Những từ đồng âm khác nghĩa: một số câu miêu tả có thể sử dụng các từ đồng âm khác nghĩa dựa trên ngữ cảnh của tranh.

 *TIPS:

–   Các em chỉ có 05 giây chuyển tiếp giữa các câu miêu tả cho mỗi bức tranh, chính vì vậy mà chúng ta phải quyết định thật nhanh sau khi nghe được hết các phương án lựa chọn cho từng bức tranh.

–   Nhớ rằng từ photograph và từ picture cũng có thể được dùng để nói về các bức tranh.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *