KHOÁ HỌC

Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 7- 11

1

Lịch khai giảng các tháng 7-11. ——————————☀☀☀—————————- ☀Các lớp tháng 7 . Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-11 khai giảng ngày 18/07/2017 ➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 3 + 5 ➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng). . Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-12 khai giảng ngày 24/07/2017 ➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4 …

Xem thêm