KHOÁ HỌC

Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 03/18- 04/18

1

☀Các lớp tháng 3/2018: Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-27 khai giảng ngày 19/03/2018 ➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4 ➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng). . Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-28 khai giảng ngày 20/03/2018 ➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 3 + 5 ➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng). . …

Xem thêm