KHOÁ HỌC

Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 9- 12

1

☀Các lớp tháng 10: Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-20 khai giảng ngày 16/10/2017 ➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4 ➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng). . TOEIC ĐI LÀM 35 khai giảng ngày 02/10/2017 ➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4 ➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng). . TOEIC ĐI LÀM …

Xem thêm