KHOÁ HỌC

Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 11/17- 01/18

1

☀Các lớp tháng 11: Lớp GĐ-10 khai giảng ngày 14/11/2017 ➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 3 + 5 ➡ HỌC PHÍ : 1triệu7/khóa (2 tháng). . Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-21 khai giảng ngày 13/11/2017 ➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4 ➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng). . Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-22 khai giảng …

Xem thêm