Home / Khoá Học / Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 7- 11

Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 7- 11

Lịch khai giảng các tháng 7-11.
———————————————————-

☀Các lớp tháng 7

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-11 khai giảng ngày 18/07/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 3 + 5

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-12 khai giảng ngày 24/07/2017

➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

 

☀Các lớp tháng 8

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-14 khai giảng ngày 22/08/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 3 + 5

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-15 khai giảng ngày 07/08/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng)

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-16 khai giảng ngày 28/08/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

TOEIC ĐI LÀM 33 khai giảng ngày 18/08/2017

➡ LỊCH : 8h – 9h30 am/ Thứ 7 + CN

➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

 

☀Các lớp tháng 9:

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-17 khai giảng ngày 11/09/2017

➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 3 + 5

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

TOEIC ĐI LÀM 34 khai giảng ngày 05/09/2017

➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 3 + 5

➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

.

☀Các lớp tháng 10:

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-18 khai giảng ngày 2/10/2017

➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-19 khai giảng ngày 3/10/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 3 + 5

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-20 khai giảng ngày 2/10/2017

➡ LỊCH : 8h – 9h30 am/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

.

TOEIC ĐI LÀM 35 khai giảng ngày 16/10/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

.

TOEIC ĐI LÀM 36  khai giảng ngày 31/10/2017

➡ LỊCH  5h30 – 7h/ Thứ 3 + 5

➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

 

☀Các lớp tháng 11:

 

TOEIC ĐI LÀM 37 khai giảng ngày 06/11/2017

➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4

➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

 

<3 #TOEIC_ĐI_LÀM_HIREME,
Tìm lại cảm hứng học tiếng Anh với phương pháp tiếp cận LOGIC, ĐƠN GIẢN.
.
Một phương pháp tiếp cận LOGIC đem lại CẢM HỨNG cho người học với quy trình cốt lõi phân tích câu 3 BƯỚC làm nền tảng giúp bạn liên kết 4 kỹ năng trong tiếng Anh một cách có logic và phát triển bền vững.
.
Quy trình này giúp bạn khai thác những nguồn tài liệu gắn liền với cuộc sống như Báo chí, Tài liệu làm việc….
.
Bằng cách này tiếng Anh của bạn sẽ phát triển mỗi ngày một cách bền vững thay vì phải lệ thuộc vào các giáo trình, các trung tâm tiếng Anh.
.
Việc học tiếng Anh không còn là những bài học khô khan mà chính là những bài báo, câu văn mỗi ngày bạn gặp.
.
.
Đến học thầy LÀ ĐẾN HỌC PHƯƠNG PHÁP, thầy cho em điểm tựa để em phát triển tiếng Anh bên vững không bị chênh vênh lạc hướng. Cốt lõi là học phương pháp rồi sau đó em có thể tự tu luyện, tự đi trên đôi chân của mình. Cái gì tự mình làm thì sẽ bền vững hơn, đi làm cũng thế không có ai chỉ em đâu, em phải tự vận động.
.
.
QUY TRÌNH 3 BƯỚC sử dụng 1 cách logic và rõ ràng áp dụng vào cả 4 kỹ năng không có chuyện mơ hồ chung chung….và bất kể bạn nào từ giỏi hay dở đều áp dụng được.
.
.
Đa số em nghĩ học tiếng Anh là học THUỘC. Em đã sai, sai ngay trong cái TƯ TƯỞNG. Thầy dạy các em QUY TRÌNH 3 BƯỚC để huớng em vào việc PHÂN TÍCH, HỆ THỐNG, PHÂN LOẠI, VẬN DỤNG lấy đó là cốt lõi để áp dụng cho tất cả các trường hợp khác. Giúp em phát triển khả năng tư duy mà em có biết để thành công trong học tập, công việc và cuộc sống hay không là phần lớn PHỤ THUỘC vào sự TƯ DUY.

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *