Home / IELTS / #1 IELTS Writing Task 1: Những việc cần làm

#1 IELTS Writing Task 1: Những việc cần làm

#1 IELTS Writing Task 1: Những việc cần làm
Đánh giá bài viết

Để chuẩn bị cho việc học Ielts writing task 1 bạn cần phải có những kiến thức cơ bản sau:

  1. Tìm hiểu về sáu dạng của bài viết task 1 (dạng đường, dạng máp…).
  2. Thử làm mỗi dạng một vài bài.
  3. Nghiên cứu về phương pháp viết bài task 1 gồm bốn khổ.
  4. Học cách viết mở bài.
  5. Hiểu vì sao chúng ta không cần kết bài trong task 1.
  6. Học cách viết ‘overview’, và những nội dung cần thiết.
  7. Tập xác định những thông tin chính, thay vì miêu tả tất cả các số liệu.
  8. Có thể viết các dạng câu so sánh.
  9. Có thể mô tả xu hướng, sự thay đổi.(e.g. increase, decrease).
  10. Có thể sử dụng thể bị động để mô tả các bước trong dạng process.
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *